غلطک (فرمینگ)

غلطک (فرمینگ)


نام محصول: غلطک (فرمینگ)
مدل/کد محصول: KEMG 001

غلطک فرمینگ”سایز بزرگ”
میزان آب دهی فاصله دیریپرها قطر
2لیتر در ساعت 200 mm 445/7 mm
3لیتر در ساعت 200 mm 445/7 mm
2لیتر در ساعت 100 mm 445/7 mm
2لیتر در ساعت 300 mm 477/5 mm
3لیتر در ساعت 300 mm 477/5 mm
غلطک فرمینگ “سایز کوچک”
میزان آب دهی فاصله دیریپرها قطر
2لیتر در ساعت 200 mm 381/6 mm
3لیتر در ساعت 200 mm 381/6 mm
2لیتر در ساعت 100 mm 381/6 mm

اضافه کردن یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد