23 April 2020
اکسترودر تک مارپیچ

What is an extruder?

اکسترودر چیست ؟ یکی از مباحث و موضوعات بسیار مهم در صنعت ماشین سازی ، اکسترودر می باشد . در این مقاله سعی بر این داریم […]
30 September 2019
اکسترودر تک مارپیچ

Types of extruder cylinders and screws

سیلندر و مارپیچ اکسترودر یکی دیگر از موضوعاتی است که در مورد آن اطلاعاتی را با شما عزیزان در میان میگذاریم. گروه مهندسی و ماشین سازی کشاورز […]
29 September 2019
اکسترودر تک مارپیچ

Polyethylene extruder

در این مقاله که به همت تیم تحریریه گروه مهندسی و ماشین سازی کشاورز تهیه شده است به موضوع اکسترودر پلی اتیلن می پردازیم. شما عزیزان […]
14 September 2019
اکسترودر تک مارپیچ

Price of polyethylene extruder

قیمت اکسترودر پلی اتیلن یکی دیگر از موضوعاتی است که در مورد آن اطلاعاتی را با شما عزیزان در میان میگذاریم. گروه مهندسی و ماشین سازی […]
English