گیربکس و توزیع کننده سریSZ2018-11-03T17:15:02+03:30

Project Description

نام محصول: گیربکس و توزیع کننده سریSZ
مدل/کد محصول: kemg SZ 20

SPGP دستگاه آسیاب سری
مدلSZ 45SZ 51SZ 55SZ 65SZ 80
وزن (Kg)۷۰۰۱۲۰۰۱۰۰۰۱۷۰۰۸۰۰

بازدیدها: 585