انواع سیرکومتر, انواع آهنربا, کنتاکتور, فلوتر۱۳۹۷-۸-۱۴ ۱۲:۰۹:۲۴ +۰۰:۰۰

Project Description

نام محصول: انواع سیرکومتر, انواع آهنربا, کنتاکتور, فلوتر
مدل/کد محصول: Kemg 1050

انواع سیرکومتر

۵۰-۱۰۰mm

۱۰۰-۲۰۰mm

۲۰۰-۳۵۰mm

۵۰-۳۰۰mm

۳۰۰-۶۰۰mm

انواع آهنربا

۷ تایی

۹ تایی

۱۱ تایی

Rate this post

بازدیدها: 121