میکسر پی وی سی سری SRY-Z2018-11-03T12:48:24+03:30

Project Description

نام محصول: میکسر پی وی سی سری SRY-Z
مدل/کد محصول: SRL-Z

ویژگی ها:

_گرم کن دوجداره با هیتر

_سرد کن دوجداره

_باز شدن درب هابه صورت اتوماتیک

_انتقال قدرت به سرد کن با گیربکس و فولی و تسمه

_دو دور

_برق سه فاز

 

میکسر پی وی سی
مدلSRL-Z 200/500SRL-Z 300/600SRL-Z 500/1000
حجم اسمی میکسر L۲۰۰/۵۰۰۳۰۰/۶۰۰۵۰۰/۱۰۰۰
حجم مفید Kg۸۵۱۲۰۱۸۰
سرعت پروانه r/min۴۷۵/۹۵۰/۱۳۰۴۷۵/۹۵۰/۱۳۰۴۳۰/۸۶۰/۶۰
برق مورد نیاز هیترو موتور Kw۳۰/۴۲/۱۱۴۰/۵۵/۱۱۴۷/۶۷/۱۵
هوای مورد نیاز m3۵/۰ t/h۵/۵ t/h۵/۸ t/h
روش تولید حرارتالکتریکی و خود اصطکاکیالکتریکی و خود اصطکاکیالکتریکی و خود اصطکاکی
روش تخلیههوا و دستیهوا و دستیهوا و دستی
ابعاد دستگاه mm۴۵۸۰/۲۲۴۰/۲۴۷۰۴۵۸۰/۲۲۴۰/۲۵۰۰۴۶۰۰/۳۰۰۰/۴۰۵۰
وزن دستگاه T۳/۵۳/۸۵/۸
زمان میکس کردنm/p.potگرم۸-۱۰۸-۱۰۸-۱۰
سرد۶-۸۶-۸۶-۸

بازدیدها: 564