سیلندرومارپیچ جهت نایلون و نایلکس2018-11-04T15:35:31+03:30

Project Description

نام محصول: سیلندرومارپیچ جهت نایلون و نایلکس
مدل/کد محصول: Kemg 001247

جنس فولاد:۳۸crMoAIA

سخت کاری شده با دو فرایند گرم کاری و سردکاری فولاد

ویژگی های مارپیچ:

۱-دارای آبکاری نیتراته و کروم سخت

۲-عمر طولانی

فرایند کروم کاری بر روی سیلندر و مارپیچ ها
سیلندر و مارپیچ جهت نایلون و نایلکس
مدل۳۵×۳۰۴۰×۳۰۴۵×۳۰۵۰×۳۰۵۵×۳۰۶۰×۳۰۶۵×۳۰۷۰×۳۰۷۵×۳۰۸۰×۳۰۹۰×۳۰۱۰۰×۳۰۱۲۰×۳۰
 kg ظرفیت۲۰-۳۰۳۵-۴۰۴۵-۵۰۵۰-۶۰۷۰-۸۰۱۰۰۱۲۰-۱۳۰۱۳۰-۱۵۰۲۲۰۲۶۰۳۰۰۳۵۰۴۵۰
با موتور۷٫۵KW۱۱Kw۱۵KW۲۲KW۳۰KW۳۷KW۳۷KW۴۵KW۵۵KW۵۵KW۷۵KW۷۵KW۹۰KW
۱۱۰KW۶۳۶۷۷۵۹۰۱۰۰۱۳۰۱۶۵۱۸۶۲۰۰۲۴۵۳۰۰۳۸۰۴۸۰

بازدیدها: 622