خط تولید لوله های پی وی سی تقویت شده با سیم فولادی2018-10-31T15:28:58+03:30

Project Description

نام محصول: خط تولید لوله های پی وی سی تقویت شده با سیم فولادی
مدل/کد محصول: EX2020

خط تولید لوله های  پی وی سی تقویت شده با سیم فولادی
مدلسایز لولهمدل اکسترودربرق مورد نیاز
MODELPipe Extruder Range(MM) Extruder ModelTotal Installed Power(KW)
KEMG-25Ø۱۲۲۵mmKEMG-45×۲۸۱۵
KEMG-50Ø۲۵-Ø۵۰mmKEMG-65×۲۸۳۲
KEMG-102Ø۵۰۱۰۲mmKEMG-90×۲۸۶۹
KEMG-156Ø۱۰۲۱۵۶mmKEMG-120×۲۸۸۴

بازدیدها: 575