خط تولید شلنگ از پی وی سی2018-10-31T15:29:33+03:30

Project Description

نام محصول: خط تولید شلنگ از پی وی سی
مدل/کد محصول: EX2018

خط تولید شلنگ از پی وی سی
مدلسایز لولهمدل اکسترودرخروجی نهاییبرق مورد نیاز
MODELPipe Extruder Range(MM) Extruder ModelMax.Output(Kg/h)Total Installed Power(KW)
KEMG-16Ø۶۱۶mmKEMG-45×۲۸×۲۲۰-۴۰۳۰
KEMG-50Ø۲۰۵۰mmKEMG-65/28×۲۴۰-۷۵۵۰

بازدیدها: 588