انواع جلو خطی2018-11-04T14:54:39+03:30

Project Description

نام محصول: انواع جلو خطی
مدل/کد محصول: kemg 3231

دای هد: جهت فرم دادن لوله یا هر محصول پیوسته

تانک وکیوم و خنک کاری

کشنده: دو فک, سه فک, شش فک, هشت فک

اره روتاری

اره کلنگی

وایندرتک فلکه ای جهت لوله پلی اتیلن سایز ۶۳ تا ۱۳۵

وایندردو فلکه ای جهت لوله پلی اتیلن سایز ۱۶ تا ۶۳

بازدیدها: 557