عمق کانال سیلندر و مارپیچ (ماردون)

عمق کانال سیلندر و مارپیچ (ماردون)

عمق کانال سیلندر و مارپیچ ؛ پارامترهای زیادی در طراحی مارپیچ اکسترودر مطرح می­باشند که از جمله این پارامترها زاویه کانال با خط عمود، عرض کانال و عمق کانال می­باشند. که عمق کانال یک پارامتر به شدت موثر در طراحی مارپیچ اکسترودر است که بر آیتم­های زیادی از اکسترودر تاثیر می­گذارد، که آیتم اول میزان دبی مذابی است که توسط مارپیچ انتقال داده می­شود و بر ظرفیت اکسترودر در تولید مذاب و تولید محصول تاثیر گذار است. در یک دبی ثابت مذاب در کانال هرچه عمق کانال کمتر بوده و عرض کانال بیشتر باشد میزان تنش برشی وارد شده از طرف تنه­ی مارپیچ و سیلندر بر مذاب بیشتر می­گردد.

‘گزارشات نشان می دهد که فشار ایجاد شده در منطقه تراکم مارپیچ اکسترودر، هنگامی که عمق کانال از مقادیر زیاد به مقادیر کم تغییر می­کند به سرعت رشد می کند. عمق کانال یک پارامتر مهم در طراحی پیچ برای اکسترودر است زیرا در صورت کم بودن عمق کانال ، برای منطقه تراکم به طول پیچ کمتری نیاز است. شکل زیر نشان می دهد که برای عمق کانال های عمیق تر ، برای فشار کاری معین ، منطقه تراکم طولانی تری لازم است.

عمق کانال سیلندر و مارپیچ

عمق کانال سیلندر و مارپیچ

در طراحی مارپیچ اکسترودر، در مراحل ابتدایی که پلیمر به صورت پودر یا گرانول بوده و هنوز به صورت مذاب در نیامده است عمق کانال زیاد بوده در حالی که در مناطق بعدی اکسترودر که پلیمر شروع به ذوب شدن می­کند و به حجم کمتری نیاز دارد عمق کانال شروع به کاهش می­کند تا با ایجاد تراکم و فشار منجر به ایجاد تنش برشی بیشتری به پلیمر شود و ماده سریع تر شروع به ذوب شدن کند، در ادامه این مسیر در ناحیه میکس و یا افزایش فشار به ترتیب عمق کانال شروع به تغییر می­کند.

عمق کانال به عنوان پارامتر تعیین کننده میزان افزایش فشار در منطقه تراکم، در طراحی مارپیچ اکسترودر مورد توجه قرار گرفته است.

شکل زیر تأثیر عمق کانال پیچ روی میزان جریان فشاری در هر قسمت از مارپیچ نشان داده شده است. در این شکل تأثیر عمق کانال بر سرعت جریان فشاری را در سرعت متغیر پیچ  نشان می دهد. مشاهده شده است که سرعت جریان با عمق کانال با یک الگوی غیر خطی افزایش می یابد.

عمق کانال سیلندر و مارپیچ

عمق کانال سیلندر و مارپیچ

عمق کانال سیلندر و مارپیچ

عمق کانال سیلندر و مارپیچ

در اکسترودر مربوط به  PVC سخت (دومارپیچ کونیکال غیر همسوگرد ) در ابتدا عمق گام خیلی زیاد بوده و به مرور این عمق کاهش می­یابد تا تقریبا به یک عدد کم برسد و همچنین در PVC نرم نیز به همین روند تغییر می­کند و در مواد PE و PP نیز شامل سه بخش اصلی خوراک، سنجش و فشار بوده که به ترتیب این عمق شروع به کاهش می­کند.به طور کلی سیلندر و مارپیچ ها به 3 دسته دو مارپیچ کونیکال، دومارپیچ  موازی، تک مارپیچ کونیکال و تک مارپیچ  ساده تقسیم می شوند.

اضافه کردن یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد