غلطک (فرمینگ)
13 آگوست 2020
خط تولید نوار آبیاری ساده با سرعت ۶۰ متر در دقیقه(کارین)
13 آگوست 2020

نام محصول: خط تولید نایلون و نایلکس
مدل/کد محصول: Kemg 0056

مشخصات خط تولید نایلون و نایلکس
عرض فیلم وایندر تک عرض کشنده برج دوم کشنده برج اول قطر رینگ باد فیلتر معمولی قطر دای هد سنتر اکسترودر ظرفیت خط تولید ظرفیت اکسترودر اکسترودر مدل
۸۰۰mm Ø۳۰×۱۲۰۰ mm Ø۱۶۰×۱۲۰۰ mm Ø۱۶۰×۱۲۰۰ mm ۱۰۰۰mm // ۲۵۰mmگردان ۵۰۰mm ۶۰kg/h ۷۰-۸۰kg/h SJ-55×۳۰ LD 400 تک لایه
۸۰۰mm Ø۳۰×۱۲۰۰ mm Ø۱۶۰×۱۲۰۰ mm Ø۱۶۰×۱۲۰۰ mm ۱۰۰۰mm // ۲۵۰mmگردان ۵۰۰mm ۶۰kg/h ۷۰-۸۰kg/h SJ-55×۳۰ LD ۹۰۰ تک لایه
سرعت خط۰-۳۰m/min Ø۳۰×۱۶۰۰ mm Ø۱۶۰×۱۶۷۰-۸۰kg/h00 mm Ø۱۶۰×۱۶۰۰ mm ۱۲۰۰mm // ۳۰۰mmگردان ۵۰۰mm ۹۰kg/h ۱۲۰kg/h SJ-65×۳۰ LD ۱۳۰۰ تک لایه
عرض دولا۲۵۰۰mm

یک لا

۵۰۰۰mm

Ø۳۰×۲۷۰۰ mm Ø۱۶۰×۲۷۰۰ mm Ø۱۶۰×۲۷۰۰ mm ۱۲۰۰mm // ۵۰۰mmگردان ۵۰۰mm ۱۶۰kg/h ۲۰۰kg/h SJ-90×۳۰ LD ۲۷۰۰ تک لایه
عرض دولا۲۸۰۰mm

یک لا

۵۶۰۰mm

Ø۸۶×۳۰۰۰ mm Ø۳۵۰×۲۸۰۰ mm Ø۱۶۰×۲۸۰۰ mm ۲۴۰۰mm // ۱۲۰۰mmگردان ۳۲۰-۳۸۰kg/h ۴۲۰kg/h SJ-135×۳۰ LD ۳۰۰۰ تک لایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فارسی